$ ...
€ ...
₽ ...

Кыргызстанда өсүмдүктөрдүн бардык түрлөрүнүн 2% га жакыны жана жер бетиндеги жаныбарлардын 3% дан ашыгы кездешет

Кыргызстан аянты боюнча чакан өлкө болгонуна карабастан (планетанын бардык кургактыгынын болгону 0,13%), бул жерде өсүмдүктөрдүн бардык түрлөрүнүн 2% га жакыны жана жер бетиндеги жаныбарлардын 3% дан ашыгы кездешет.

Адистердин баамында, биздин өлкөдө өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын 26 500дөн ашык түрү жашайт, алардын көпчүлүгү уникалдуу жана бизде гана кездешет (эндемик).

Бирок, республика бул укмуштуу ар түрдүүлүктү сактоо чакырыгына туш болууда. Адамдардын иш-аракеттеринен улам, көптөгөн түрлөр жок болуп кеткен, ал эми башкалары коркунуч алдында турат, демек, алардын саны тынымсыз азайып баратат. Мисалы, жолборс, Кызыл карышкыр жана бизон сыяктуу ири жана орто сүт эмүүчүлөрдүн үч түрү жок болуп кеткен.

Канаттуулар фаунасында 26 түрү жок болуп кетүү коркунучунда турат. Курт-кумурскалардын 150дөн ашык түрү жана 30дан ашык башка омурткасыздар да жок болуп кетүү коркунучуна туш болушат. Омурткасыздардын эки түрү биздин өлкөдө тукум курут болгон деп таанылат.

Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизүү үчүн жоголуп бара жаткан жана жок болуп кетүү коркунучунда турган түрлөрдүн тизмесине канаттуулардын 57 түрү, сүт эмүүчүлөрдүн 23 түрү, амфибиялардын 2 түрү, сойлоочулардын 8 түрү, балыктардын 7 түрү, муунак буттуулардын 18 түрү, ошондой эле жогорку өсүмдүктөрдүн жана козу карындардын 89 түрү кирет.

Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги экосистемаларды коргоо жана бардык түрлөрдүн, анын ичинде биздин жаратылышты ушунчалык бай кылган уникалдуу эндемиктердин жашоосун камсыз кылуу үчүн конкреттүү чараларды көрүүдө. Ошондой эле корголуучу аймактардын санын көбөйтүү боюнча кадамдар, биологиялык ар түрдүүлүктү калыбына келтирүү жана коргоо боюнча программаларды иштеп чыгуу.

Мындан тышкары, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана жаратылышты коргоо боюнча эл аралык аракеттерге активдүү катышат.

“Келечек муундар үчүн жаратылыштын кереметтүү мурасын сактоо үчүн колдон келгендин баарын жасоо зарыл”, – Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө Министрлиги.

Поделиться в социальных сетях